• Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028.
 • 2023-03-27
 • Ngày 24/03/2023, Chi cục Thủy lợi tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Chi cục lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 với sự tham gia của 51 đại biểu đại diện cho 110 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Chi cục và đại biểu khách mời Ban Thường vụ Công đoàn nghành Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa.

 •  

  Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội, do tốp ca nam nữ Chi cục trình bày.

  Toàn cảnh Đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028.

   

      Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở sáp nhập và tổ chức lại Chi cục Thủy lợi và Chi cục Đê điều và phòng chống lụt bão Thanh Hóa, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành và tổ chức thực thi pháp luật về thủy lợi, đê điều và phòng, chống lụt, bão, thiên tai, nước sạch nông thôn theo quy định của pháp luật.

      Công đoàn cơ sở Chi cục Thủy lợi hiện có 110 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 10 công đoàn bộ phận và 01 tổ công đoàn trực thuộc. Trong quá trình hoạt động có những thuận lợi đó là: Công đoàn cơ sở là một tập thể đoàn kết, luôn biết khắc phục mọi khó khăn, biết tranh thủ sự quan tâm tạo điều kiện của cấp uỷ đảng, tập thể lãnh đạo, công đoàn Ngành để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

     Tại Đại hội, đồng chí Lê Minh Trường, Phó Chi cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi cục nhiệm kỳ 2017-2023 đọc tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

   

  Đồng chí Lê Minh Trường, Phó Chi cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi cục nhiệm kỳ 2017-2023 truyên bố lý do tại Đại hội.

        Tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Hành chính, tổng hợp, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi cục đọc báo cáo tóm tắt của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2023, trình đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

   

  Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Hành chính, tổng hợp, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Chi cục nhiệm kỳ 2017-2023 Trình bày báo báo trước Đại hội.

   

       Thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2023 Công đoàn cơ sở Chi cục đã đạt được những kết quả cụ thể như sau:

   

        1. Công tác đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

        Hàng năm, Công đoàn cơ sở Chi cục đã chủ động phối hợp với lãnh đạo Chi cục tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức theo đúng Nghị định 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Thông qua hội nghị, đoàn viên đã phát huy được quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng các quy chế, quy định của Chi cục.

       Nhiệm kỳ vừa qua, có 11 viên chức đã được thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III; 14 CC, VC tham gia học lớp quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính và chương trình chuyên viên; 21 công chức, viên chức học lớp bồi dưỡng quản lý cấp phòng (Lãnh đạo các phòng, Hạt trực thuộc).

       Qua các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, vị thế của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị ngày càng được nâng lên, công đoàn đã trở thành người bạn thân thiết, chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động, đoàn viên gắn bó hơn với tổ chức công đoàn.

       2. Công tác chăm lo đối với đoàn viên, người lao động

      Công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CCVCLĐ luôn được chú trọng, 5 năm qua công đoàn đã chủ động phối hợp với chuyên môn kịp thời thăm hỏi động viên cán bộ CCVCLĐ khi ốm đau, khi có việc hiếu, việc hỉ. Xét trợ cấp, hỗ trợ kịp thời  đột xuất cho 02 trường hợp CCVCLĐ (mất do bệnh hiểm nghèo, ốm đau dài ngày). Công đoàn cơ sở đã tích cực tham gia kiểm tra giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động có liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, mọi chế độ đều được chi trả kịp thời.

     3. Công tác tuyên truyên, vận động tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên, người lao động.

     Nhiệm kỳ vừa qua, công tác tuyển truyền, vận động đoàn viên, CCVCNLĐ đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức tuyển truyền, ứng dụng linh hoạt, sáng tạo mạng xã hộ như Zalo, facebook, giúp lan tỏa mạnh mẽ, kịp thời đến đoàn viên. Hiện nay đã có 10/10 công đoàn bộ phận thành lập trang zalo công đoàn.

     4. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công chức, viên chức, lao động:

     Để khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, hàng năm BCH Công đoàn cơ sở đã phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Chi cục phát động các phong trào thi đua yêu nước, trong đó tập trung vào các phong trào lớn như: Thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” với mục tiêu năng suất, chất lượng, hiệu quả; thi đua “phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và PTNT” gắn với phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua “ Cán bộ công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; phong trào thi đua “CNVCNLĐ chung sức hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa văn minh thịnh vượng, giai đoạng 2021-2030”; Chương trình “01 triệu sáng kiến- nổ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến tháng đại dịch Covid-19” , đặc biệt là phòng trào thi đua “Xây dựng và bảo vệ vững chắc các công trình thủy lợi, đê điều; thi đua bám máy, bám ca đảm bảo tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp”.

     5. Công tác nữ trong công chức, viên chức, lao động:

     Nữ CCVCNLĐ có 35 người chiếm 31% lao động trong đơn vị. Công tác vận động nữ CCVCNLĐ luôn được quan tâm; thường xuyên có sự đổi mới nội dung hoạt động để phù hợp với tình hình thực tế; kịp thời triển khai các chủ trương của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nư­ớc, Quy chế của cơ quan đơn vị đến nữ CCVCNLĐ.

     Tại Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Chi cục lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 07 đồng chí.

  Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Chi cục lần thứ IX nhiệm kỳ 2023-2028.

   

       MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NHIỆM KỲ 2023- 2028

      Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn, nâng cao năng lực cán bộ công đoàn theo hướng vì đoàn viên công đoàn và người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, thiết thực và hiệu quả; chủ động tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CCVCNLĐ; phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

      Nguồn tin: Văn phòng Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa.

Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa Thư điện tử Cổng thông tin điện tử chính phủ Tỉnh Ủy Thanh Hóa Văn bản pháp luật tỉnh thanh hóa Văn bản pháp luật tỉnh Thanh Hóa Phần mềm quản lý văn bản TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Khách online: 2
Lượt truy cập: 504165