• Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.
 • 2022-12-30
 • Ngày 29/12/2022,  Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023.

   

   

 • Toàn cảnh Hội nghị tổng kết Chi cục Thủy lợi

   

       Tại hội nghị, đồng chí Khương Anh Tấn, Phó Bí thư chi bộ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

   

  Đồng chí Khương Anh Tấn, Phó Bí thư chi bộ, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi đọc báo cáo tại Hội nghị

   

         Trong năm qua Chi cục đã chủ động tham mưu kịp thời, chính xác cho lãnh đạo Sở, UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, đơn vị đối với công tác thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai và nước sạch nông thôn; mọi hồ sơ, thủ tục trong việc tham mưu cấp phép xây dựng các công trình trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều cơ bản được tổ chức thực hiện đúng thời gian và quy định của pháp luật;  Tham mưu kịp thời cho UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN và PTDS tỉnh trong công tác chỉ đạo điều hành các cấp, các ngành và các đơn vị liên quan triển khai phòng, tránh và ứng phó có hiệu quả khi có thiên tai xảy ra;Công tác tổ chức, xây dựng đơn vị và chăm lo đời sống cho cán bộ, CCVC và người lao động luôn đảm bảo kịp thời về thời gian và chất lượng xử lý công việc. Tập thể lãnh đạo, CC,VC và người lao động trong Chi cục luôn đoàn kết, nội bộ ổn định;

   

  Đồng chí Trịnh Bá Thuận, Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi phát biểu tại Hội nghị

   

        Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế, đó là:Đối với lĩnh vực thủy lợi và nước sạch nông thôn: Tình trạng vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi do các Công ty thủy nông và các tổ chức thủy nông cơ sở quản lý vẫn còn nhiều, lòng kênh bị thu hẹp do người dân lấn chiếm làm nhà, công trình phụ... vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Rác thải sinh hoạt do người dân sống ven kênh đổ bừa bãi xuống gây ô nhiễm, ách tắc dòng chảy không đảm bảo tiêu thoát lũ trong mùa mưa bão. Việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; thủy lợi; đê điều theo Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 6/01/20122 của Chính phủ chưa được cấp chính quyền địa phương quan tâm đúng mức; phần lớn các công trình thủy lợi hiện nay chưa thực hiện được cắm mốc giới phạm vi bảo vệ công trình, chưa xác lập ranh giới cụ thể để thuận lợi cho công tác quản lý, bảo vệ; Đối với công tác quản lý, bảo vệ đê điều: Lãnh đạo chính quyền ở một số địa phương chưa thực sự chú trọng đến công tác quản lý, bảo vệ đê điều, chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm; thậm chí chính quyền một số xã, phường không có biện pháp cương quyết, né tránh giải quyết các vi phạm mà các Hạt quản lý đê kiến nghị; Trong công tác tham mưu PCTT: Công tác trực ban PCTT, báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra của một số huyện, chưa kịp thời, đặc biệt là vào các ngày nghỉ, ban đêm do đó nhiều thông tin, tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra báo cáo chậm, thiếu chính xác…gây rất nhiều khó khăn cho Văn phòng thường trực chỉ huy PCTT trong việc tổng hợp và tham mưu cho Ban Chỉ huy tỉnh, UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo điều hành.

   

  Toàn thể Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị tham dự Hội nghị.

   

         Đối với Phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thủy lợi, đê điều và PCTT; Nâng cao hơn nữa chất lượng trong công tác quản lý đê điều; tăng cường công tác kiểm tra, bám tuyến, bám địa bàn được giao; 100% các vụ vi phạm pháp luật về đê điều được phát hiện, lập biên bản, báo cáo kịp thời và đề nghị chính quyền các địa phương có biện pháp xử lý; tất cả các vụ việc vi phạm trên mặt, mái đê (trên các tuyến đê Trung ương) phải được xử lý dứt điểm; Phối hợp với các địa phương, các ngành, các Công ty khai thác công trình thủy lợi kiểm tra, đánh giá hiện trạng hồ đập, công trình đê, kè, cống trước và sau lũ đảm bảo chất lượng, sát và đúng với thực tế. Tất cả các sự cố hư hỏng công trình, diễn biến của dòng chảy, bãi sông được phát hiện, theo dõi, kiểm tra đo đạc và báo cáo kịp thời; Phát huy và nâng cao hơn nữa trong công tác tham mưu PCTT.

      Nguồn tin: Văn phòng Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa

Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa Thư điện tử Cổng thông tin điện tử chính phủ Tỉnh Ủy Thanh Hóa Văn bản pháp luật tỉnh thanh hóa Văn bản pháp luật tỉnh Thanh Hóa Phần mềm quản lý văn bản TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Khách online: 1
Lượt truy cập: 504160