• Phối hợp triển khai thực hiện dự án Xây dựng hệ thống quản lý thông tin thủy lợi tổng hợp tại lưu vực sông Mã - miền Trung Việt Nam (tỉnh Thanh Hóa).
 • 2024-04-01
 •      Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3562/UBND-NN ngày 18/3/2024 về việc bố trí chương trình làm việc cho Đoàn chuyên gia Hàn Quốc thực hiện dự án Xây dựng hệ thống quản lý thông tin thủy lợi tổng hợp tại lưu vực sông Mã - miền Trung Việt Nam (tỉnh Thanh Hóa) và đề nghị của Cục Thủy lợi (Chủ dự án) tại Công văn số 319/TL-ANNN ngày 14/3/2024 kèm theo lịch làm việc dự kiến và danh sách thành viên đoàn chuyên gia Hàn Quốc. Ngày 18/3/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 1337/SNN&PTNT-TL mời Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, các Công ty Khai thác công trình thủy lợi: Sông Chu, thủy lợi Bắc Sông Mã tham gia họp tại Sở Nông nghiệp và PTNT để thống nhất các nội dung phối hợp cùng Đoàn chuyên gia Hàn Quốc sẽ làm việc tại Thanh Hóa từ ngày (19-21)/3/2024; đồng thời gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố liên quan để phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn theo quy định.

      Chiều ngày 19/3/2024, tại Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức hội nghị phối hợp, làm việc cùng Đoàn chuyên gia Hàn Quốc về việc Tư vấn bản vẽ thiết kế tại công trình lắp đặt thiết bị thủy văn, bản thiết kế nội thất phòng điều hành, giải thích chi tiết về việc cung cấp thiết bị và tham vấn lịch trình đi thực địa ngày 20-21/3/2024 để lên kế hoạch chuẩn bị mặt bằng, trước khi lắp đặt thiết bị. Hội nghị đã thống nhất thời gian, lịch trình đi khảo sát thực địa chuẩn bị mặt bằng, trước khi lắp đặt thiết bị trong 02 ngày 20-21/3/2024.

   

  Hội nghị làm việc Chiều ngày 19/3/2024 tại Sở Nông nghiệp và PTNT.

       Trên cơ sở thời gian, lịch trình khảo sát được thống nhất; Chi cục Thủy lợi phối hợp cùng các Công ty TNHH MTV Sông Chu, Thủy lợi Bắc Sông Mã và các đơn vị liên quan phối hợp cùng Đoàn chuyên gia Hàn Quốc khảo sát thực địa tại 05 công trình trong ngày 20/3/2024 (gồm: Hồ Sông Mực, hồ Yên Mỹ, trạm bơm Yên Vực, trạm bơm Nguyệt Viên và cống Thành Châu) và 04 công trình trong ngày 21/3/2024 (gồm: Cống Lộc Động, trạm bơm Nga Phú, âu Báo Văn và trạm bơm Hà Phú).

   

  Đoàn khảo sát thực địa tại hồ Yên Mỹ, huyên Nông Cống.

   

  Đoàn khảo sát thực địa trong nhà tháp van vận hành cống lấy nước của hồ Sông Mực, huyện Như Thanh.

   

  Đoàn khảo sát thực địa tại cống Lộc Động, huyện Hậu Lộc.

  Đoàn khảo sát thực hiện tại âu Báo Văn, huyện Nga Sơn.

   

       Tại các địa điểm trên, đoàn tiến đo đạc, kiểm tra tính toán mặt bằng vị trí dự kiến thiết kế lắp đặt thiết bị nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác lắp đặt thiết bị sau này. Sau khi kết thúc quá trình kiểm tra, khảo sát thực địa, Đoàn đã gửi lời cảm ơn chân thành và đánh giá cao công tác phối hợp triển khai thực hiện dự án Xây dựng hệ thống quản lý thông tin thủy lợi tổng hợp tại lưu vực sông Mã - miền Trung Việt Nam (tỉnh Thanh Hóa) của tỉnh Thanh Hóa, các sở, ban ngành và các đơn vị liên quan đã tạo điều kiện, phối hợp cùng Đoàn làm việc trong thời gian từ ngày 19/3 đến ngày 21/3/2024, nhằm đảm bảo tốt nhất cho quá trình chuẩn bị mặt bằng trước lắp đặt thiết bị, mang lại hiệu quả của dự án Xây dựng hệ thống quản lý thông tin thủy lợi tổng hợp tại lưu vực sông Mã - miền Trung Việt Nam (tỉnh Thanh Hóa) theo đúng mục tiêu đã đề ra. Đến 11h00‘ ngày 21/3/2024, Đoàn kết thúc công tác khảo sát thực dịa và rời Thanh Hóa về Hà Nội../.

       Nguồn tin: Phòng QLCTTL và NSNT - Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa.

Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa Thư điện tử Cổng thông tin điện tử chính phủ Tỉnh Ủy Thanh Hóa Văn bản pháp luật tỉnh thanh hóa Văn bản pháp luật tỉnh Thanh Hóa Phần mềm quản lý văn bản TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Khách online: 10
Lượt truy cập: 449631