• Hội đồng Tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi cấp tỉnh tổ chức họp lần 1 năm 2023.
 • 2023-08-31
 •     Thực hiện Quy chế hoạt động của Hội đồng Tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi cấp tỉnh; Kế hoạch triển khai thực thực hiện năm 2023; trên cơ sở kết quả kiểm tra công trình hồ, đập trước mùa mưa, lũ năm 2023. Để có cơ sở báo cáo và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh về giải pháp bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước của 5 hồ chứa nước Duồng Cốc, Cống Khê, Cánh Chim, Hón Chè và Mang Mang trong mùa mưa lũ, từ ngày 09-11/8/2023, tại Hội trường tầng 2, Chi cục Thủy lợi, Hội đồng Tư vấn đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi cấp tỉnh tổ chức họp lần 1 năm 2023, do đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT - Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị, tham dự có các thành viên Hội đồng tư vấn, tổ giúp việc, lãnh đạo các Chủ hồ (Công ty TNHH MTV Sông Chu quản lý các hồ Duồng Cốc và Cống Khê; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã quản lý các hồ Hón Chè, Mang Mang; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Sông Mã quản lý hồ Cánh Chim) và đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã có hồ chứa (các huyện Bá Thước, Cẩm Thủy, Vĩnh Lộc và thị xã Bỉm Sơn).

      Một số hình ảnh Hội nghị:

   

  Đồng chí Nguyễn Hoài Nam Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa phát biểu khai mạc Hội nghị

   

  Đồng chí Trần Đức Hùng - Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Sông Chu báo cáo tại Hội nghị

   

  Đồng chí Phạm Xuân Quý - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Thủy lợi Thanh Hóa - Ủy viên phản biện 1 tham gia ý kiến tại Hội nghị

   

  Đại diện UBND huyện Cẩm Thủy tham gia ý kiến tại Hội nghị

   

      Sau khi nghe các Chủ hồ báo cáo về công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa nước và phương án tích nước của các hồ Duồng Cốc, Cống Khê, Cánh Chim, Hón Chè và Mang Mang, các ý kiến phản biện của các thành viên Hội đồng Tư vấn và ý kiến của đại diện chính quyền địa phương nơi có hồ chứa, đồng chí Nguyễn Hoài Nam cơ bản thống nhất với các nội dung báo cáo và Phương án tích nước của các hồ chứa do các Chủ hồ báo cáo, đề nghị Tổ giúp việc tổng hợp đầy đủ ý kiến tham gia tại Hội nghị vào Biên bản hợp, khẩn trương hoàn thiện Phương án tích nước của 05 hồ chứa nêu trên và phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị liên quan trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định, đẩm bảo an toàn cho công trình trong mùa mưa lũ năm 2023.

      Đồng thời, đồng chí cũng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các Chủ hồ và đánh giá cao công tác phối hợp giữa các Chủ hồ với Chính quyền địa phương trong công tác quản lý, vận hành, khai thác các đập, hồ chứa, trong thời gian tới đề nghị UBND các huyện, thị xã tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các Chủ hồ trong công tác quản lý, vận hành, khai thác và xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi, công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa./.

      Nguồn tin: Phòng QLCTTL&NSNT - Chi cục Thủy lợi.

   

Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa Thư điện tử Cổng thông tin điện tử chính phủ Tỉnh Ủy Thanh Hóa Văn bản pháp luật tỉnh thanh hóa Văn bản pháp luật tỉnh Thanh Hóa Phần mềm quản lý văn bản TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Khách online: 3
Lượt truy cập: 504152