• Kiểm tra một số công trình do Công ty TNHH MTV Sông Chu quản lý quản lý trước mùa mưa lũ năm 2023
 • 2023-08-07
 •     Công ty TNHH MTV Sông Chu là Công ty quản lý, khai thác và bảo vệ nhiều hệ thống công trình thủy lợi lớn như: Hệ thống thủy nông Bái Thượng, hệ thống Sông Mực, Yên Mỹ, 76 hồ đập, 495 trạm bơm các loại, 8 hệ thống tiêu lớn (Ngọc Giáp, Quảng Châu, Trường Lệ, Kênh Than,…) phục tưới, tiêu nước cho gần 140.000 ha đất canh tác của 18 huyện, thị, thành phố trong đó có 7 huyện miền núi.

      Vì vậy, để chủ động trong công tác phòng, chống thiên tai, phát hiện và xử lý kịp thời những hư hỏng của công trình đầu mối đảm bảo an toàn cho công trình theo phương châm “4 tại chỗ”.  Thực hiện Chỉ thị số 1416/CT-BNN-TL ngày 10/3/2023 của Bộ Nông nghiệp 2 và PTNT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2023 và các Công văn: Số 141/TL-ATĐ ngày 15/3/2023 của Cục Thủy lợi về bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2023; số 3508/UBND-NN ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, thủy điện; số 6375/UBND-NN ngày 11/5/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2023; số 647/CCTL-QLCT ngày 12/7/2023 về kiểm tra công trình thủy lợi trước mùa  mưa lũ năm 2023. Ngày 29/7/2023, Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thị Anh Nga Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi đã tổ chức kiểm tra một số công trình đầu mối do Công ty TNHH MTV Sông Chu quản lý (gồm 05 công trình: Hồ Sông Mực, hồ Yên Mỹ, hồ Đồng Chùa, cống Ngọc Giáp, cống Quảng Châu).

      Trong đợt kiểm tra tại Công ty TNHH MTV Sông Chu, Chi cục Thủy lợi có mời đồng chí Lê Xuân Sinh Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa cùng tham gia để thị sát và nắm bắt tình hình đời sống cũng như công tác quản lý vận hành công trình thủy lợi của cán bộ, công nhân viên ngành thủy lợi nói chung và của Công ty TNHH MTV Sông Chu nói riêng.

      Một số hình ảnh kiểm tra:

   

   

   

   

      Sau khi kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của Công ty TNHH MTV Sông Chu, Đoàn công tác ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Công ty TNHH MTV Sông Chu trong công tác quản lý, vận hành, khai thác; các công trình cơ bản đã được duy tu, bảo dưỡng, tu bổ sửa chữa và vận hành thử, Công ty đã tổ chức rà soát, phân loại vật tư phòng chống lụt bão; sổ sách ghi chép cơ bản đầy đủ, vệ sinh sạch sẽ. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số tồn tại, cần phải khẩn trương khắc phục kịp thời, cụ thể: Khẩn trương kiểm tra, rà soát, bổ sung đầy đủ số lượng, chủng loại vật tư phòng, chống lụt bão, đảm bảo theo phương châm “4 tại chỗ”, xử lý và ứng cứu công trình kịp thời khi có sự cố xảy ra; rà soát, cập nhật số điện thoại trực PCLB tại các công trình, đảm bảo thông tin liên lạc bình thường, thông suốt; Đồng thời rà soát, cập nhật, bổ sung đầy đủ số liệu trong Sổ ghi chép. Đối với các hư hỏng, tồn tại cần phải xử lý xong trước ngày 20/8/2023, đặc biệt là đặc biệt là chân mái phía thượng lưu của hồ Đồng Chùa và vết nứt kênh dẫn phía thượng lưu tràn bên hữu hồ Sông Mực; riêng đối với thiết bị đống đá tiêu nước bị lún phía hạ lưu đập đất của hồ Sông Mực đề nghị Công ty tiếp tục theo dõi chặt chẽ để có biện pháp xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa bão năm 2023.

      Trong mùa mưa lũ đề nghị Công ty TNHH MTV Sông Chu thường xuyên theo dõi diễn biến của tình hình thời tiết để chủ động tiêu úng, xả lũ và có các biện pháp xử lý khi sự cố xảy ra; báo cáo, thông tin công tác quản lý, vận hành công trình về Sở Nông nghiệp và PTNT qua Chi cục Thủy lợi./.

      Nguồn tin: Phòng QLCTTL&NSNT – Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa.

Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa Thư điện tử Cổng thông tin điện tử chính phủ Tỉnh Ủy Thanh Hóa Văn bản pháp luật tỉnh thanh hóa Văn bản pháp luật tỉnh Thanh Hóa Phần mềm quản lý văn bản TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Khách online: 9
Lượt truy cập: 449592