Số ký hiệu: 05/2020/QĐ-TTg - Ngày ban hành: 31/01/2020

Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Văn phòng Chính phủ Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước.

Tải file đính kèm

Ngày cập nhật: 2020-05-07  | Xem tiếp
Ngày cập nhật: 2020-05-07  | Xem tiếp
Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa Thư điện tử Cổng thông tin điện tử chính phủ Tỉnh Ủy Thanh Hóa Văn bản pháp luật tỉnh thanh hóa Văn bản pháp luật tỉnh Thanh Hóa Phần mềm quản lý văn bản TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Khách online: 7
Lượt truy cập: 430721