Số ký hiệu: 606/QĐ-BNN-TCTL - Ngày ban hành: 26/03/2013

Quyết định số 606/QĐ-BNN-TCTL ngày 26/03/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phân loại, phân cấp đê trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Tải file đính kèm

Ngày cập nhật: 2020-05-06  | Xem tiếp
Số ký hiệu: 05/2020/QĐ-TTg - Ngày ban hành: 31/01/2020

Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Văn phòng Chính phủ Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước.

Tải file đính kèm

Ngày cập nhật: 2020-05-07  | Xem tiếp
Số ký hiệu: 2079/QĐ-UBND - Ngày ban hành: 14/7/2008

Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 14/7/2008 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc Quy định phân cấp đê, phân cấp quản lý, bảo vệ hệ thống đê cấp IV, cấp V và đê biển trên địa bàn tỉnh.

Tải file đính kèm

Ngày cập nhật: 2020-05-07  | Xem tiếp
Ngày cập nhật: 2020-05-07  | Xem tiếp
Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa Thư điện tử Cổng thông tin điện tử chính phủ Tỉnh Ủy Thanh Hóa Văn bản pháp luật tỉnh thanh hóa Văn bản pháp luật tỉnh Thanh Hóa Phần mềm quản lý văn bản TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Khách online: 5
Lượt truy cập: 430716