Số ký hiệu: 87/NQ-HĐND - Ngày ban hành: 07/12/2017

Nghị Quyết 87/NQ-HĐND ngày 07/12/2017của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá về Quy hoạch đê điều các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.  

Tải file đính kèm

Ngày cập nhật: 2020-05-25  | Xem tiếp
Số ký hiệu: 88/NQ-HĐND - Ngày ban hành: 07/12/2017

Nghị Quyết số 88/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá về Quy hoạch đê điều các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Tải file đính kèm

Ngày cập nhật: 2020-05-25  | Xem tiếp
Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa Thư điện tử Cổng thông tin điện tử chính phủ Tỉnh Ủy Thanh Hóa Văn bản pháp luật tỉnh thanh hóa Văn bản pháp luật tỉnh Thanh Hóa Phần mềm quản lý văn bản TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Khách online: 10
Lượt truy cập: 449573