Số ký hiệu: 200-KH/TU - Ngày ban hành: 29/5/2020

Số 200-KH/TU ngày 29/5/2020 Kế hoạch Hành động thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai

Tải file đính kèm

Ngày cập nhật: 2020-06-04  | Xem tiếp
Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa Thư điện tử Cổng thông tin điện tử chính phủ Tỉnh Ủy Thanh Hóa Văn bản pháp luật tỉnh thanh hóa Văn bản pháp luật tỉnh Thanh Hóa Phần mềm quản lý văn bản TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Khách online: 5
Lượt truy cập: 53080