Số ký hiệu: 243/QĐ-UBND - Ngày ban hành: 19/01/2018

Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt Quy hoạch thuỷ lợi chi tiết vùng Bắc sông Mã, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Tải file đính kèm

Ngày cập nhật: 2020-05-12  | Xem tiếp
Số ký hiệu: 2055/QĐ-UBND - Ngày ban hành: 17/6/2013

Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thuỷ lợi tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Tải file đính kèm

Ngày cập nhật: 2020-05-12  | Xem tiếp
Số ký hiệu: 3670/QĐ-UBND - Ngày ban hành: 27/9/2017

Quyết định số 3670/QĐ-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt dự án Quy hoạch thuỷ lợi chi tiết vùng Nam sông Chu, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Tải file đính kèm

Ngày cập nhật: 2020-05-12  | Xem tiếp
Số ký hiệu: 1917/QĐ-BNN-TCTL - Ngày ban hành: 19/8/2013
Ngày cập nhật: 2020-06-18  | Xem tiếp
Số ký hiệu: 2886/QĐ-BNN-TCTL - Ngày ban hành: 07/4/2017
Ngày cập nhật: 2020-06-18  | Xem tiếp
Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa Thư điện tử Cổng thông tin điện tử chính phủ Tỉnh Ủy Thanh Hóa Văn bản pháp luật tỉnh thanh hóa Văn bản pháp luật tỉnh Thanh Hóa Phần mềm quản lý văn bản TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Khách online: 7
Lượt truy cập: 430732