Số ký hiệu: 88/BC-PCTT,TKCN&PTDS - Ngày ban hành: 12/8/2022
Ngày cập nhật: 2022-08-12  | Xem tiếp
Số ký hiệu: 62/BC-PCTT,TKCN&PTDS - Ngày ban hành: 25/5/2022

Xem nội dung báo cáo  tại đây

 

Xem nội Phụ lục báo cáo tại đây

Ngày cập nhật: 2022-05-25  | Xem tiếp
Số ký hiệu: 60/BC-PCTT,TKCN&PTDS - Ngày ban hành: 24/5/2022

Xem nội dung báo cáo tại đây

 

Xem bảng Phụ lục báo cáo  tại đây

Ngày cập nhật: 2022-05-24  | Xem tiếp
Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa Thư điện tử Cổng thông tin điện tử chính phủ Tỉnh Ủy Thanh Hóa Văn bản pháp luật tỉnh thanh hóa Văn bản pháp luật tỉnh Thanh Hóa Phần mềm quản lý văn bản TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Khách online: 8
Lượt truy cập: 430821