•  Về cơ cấu tổ chức:

  1. Lãnh đạo Chi cục:

  Đ/c Trịnh Bá Thuận

  - Chi cục trưởng.

  Đ/c Khương Anh Tấn

  - Phó Chi cục trưởng.

  Đ/c Lê Minh Trường

  - Phó Chi cục trưởng.

  Đ/c Nguyễn Thị Anh Nga

  - Phó Chi cục trưởng.

  2. Phòng chuyên môn, nghiệp vụ:Có 05 phòng, bao gồm:

  + Phòng Quản lý công trình thuỷ lợi và NSNT.

  + Phòng Quản lý đê điều.

  + Phòng Phòng, chống thiên tai.

  + Phòng Thanh tra, pháp chế.

  + Phòng Hành chính, tổng hợp.

  (Chức năng, nhiệm vụ của các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc được quy định theo Quyết định số 40/QĐ-SNN&PTNT ngày 13/02/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hoá về việc Quy định nhiệm vụ của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc Chi cục Thuỷ lợi Thanh Hoá)

  3. Các đơn vị trực thuộc: Có 09 Hạt quản lý đê và 01 Trạm đo nước biển dâng do bão, gồm:

  - Hạt quản lý đê Thành phố Thanh Hóa, Thọ Xuân, Thiệu Hóa, Vĩnh Lộc, Yên Định, Hoằng Hóa, Hậu Lộc, Hà Trung và Đông Nam;

  - Trạm đo nước dâng (do bão) Sầm Sơn.

Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa Thư điện tử Cổng thông tin điện tử chính phủ Tỉnh Ủy Thanh Hóa Văn bản pháp luật tỉnh thanh hóa Văn bản pháp luật tỉnh Thanh Hóa Phần mềm quản lý văn bản TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Khách online: 8
Lượt truy cập: 449591