• Công điện số 15/CĐ-PCTT,TKCN&PTDS ngày 12/11/2023 vủa Ban Chỉ huy PCTT,TKCN&PTDS tỉnh Thanh Hóa về việc Ứng phó với mưa, lũ
  • Số ký hiệu: 15/CĐ-PCTT,TKCN&PTDS - Ngày ban hành: 12/11/2023
  • - Người ký: Khương Anh Tấn - Phó Chánh Văn phòng
  • - Ngày hiệu lực: N/A - Cơ quan ban hành: Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, TKCN và PTDS tỉnh Thanh Hóa
  • Xem nội dung Công điện tại đây

  • Ngày cập nhật: 2023-11-13  
Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa Thư điện tử Cổng thông tin điện tử chính phủ Tỉnh Ủy Thanh Hóa Văn bản pháp luật tỉnh thanh hóa Văn bản pháp luật tỉnh Thanh Hóa Phần mềm quản lý văn bản TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Khách online: 6
Lượt truy cập: 430817