• Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023
 • 2023-03-31
 • Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023

 • Công văn số 103-CV/BCĐ 35 ngày 17/02/2023 của Ban Chỉ đạo 35: Xem tại đây

  Công văn số 887-CV/ĐUK ngày 28/02/2023 của Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Xem tại đây

  Công văn số 56-CV/ĐU ngày 15/03/2023 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT: Xem tại đây

  Kế hoạch số 1712-KH/HVCTQG ngày 31/01/2023 của học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Xem tại đây

  Công văn số 08-CV/TL ngày 20/03/2023 của Chi Bộ Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa: Xem tại đây.

Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa Thư điện tử Cổng thông tin điện tử chính phủ Tỉnh Ủy Thanh Hóa Văn bản pháp luật tỉnh thanh hóa Văn bản pháp luật tỉnh Thanh Hóa Phần mềm quản lý văn bản TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Khách online: 3
Lượt truy cập: 504125