• Nghị định số 83/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2019 của Chính phủ
  • Số ký hiệu: 94/2014/NĐ-CP - Ngày ban hành: 12/11/2019
  • - Người ký: Nguyễn Xuân Phúc - Thủ Tướng
  • - Ngày hiệu lực: 01/01/2020 - Cơ quan ban hành: Chính phủ
  •  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý quỹ phòng, chống thiên tai.

  • Ngày cập nhật: 2020-05-11  
Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa Thư điện tử Cổng thông tin điện tử chính phủ Tỉnh Ủy Thanh Hóa Văn bản pháp luật tỉnh thanh hóa Văn bản pháp luật tỉnh Thanh Hóa Phần mềm quản lý văn bản TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Khách online: 3
Lượt truy cập: 504142