• Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai
  • Số ký hiệu: 160/2018/NĐ-CP - Ngày ban hành: 29/11/2018
  • - Người ký: Nguyễn Xuân Phúc - Thủ Tướng
  • - Ngày hiệu lực: 01/01/2019 - Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày cập nhật: 2020-05-11  
Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa Thư điện tử Cổng thông tin điện tử chính phủ Tỉnh Ủy Thanh Hóa Văn bản pháp luật tỉnh thanh hóa Văn bản pháp luật tỉnh Thanh Hóa Phần mềm quản lý văn bản TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Khách online: 3
Lượt truy cập: 27414