• Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng Thuỷ lợi
  • Số ký hiệu: 129/2017/NĐ-CP - Ngày ban hành: 16/11/2017
  • - Người ký: Nguyễn Xuân Phúc - Thủ Tướng
  • - Ngày hiệu lực: 01/01/2018 - Cơ quan ban hành: Chính phủ
  • Ngày cập nhật: 2020-05-11  
Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa Thư điện tử Cổng thông tin điện tử chính phủ Tỉnh Ủy Thanh Hóa Văn bản pháp luật tỉnh thanh hóa Văn bản pháp luật tỉnh Thanh Hóa Phần mềm quản lý văn bản TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Khách online: 7
Lượt truy cập: 27431