• Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24/11/2017
  • Số ký hiệu: 21/2017/QH14 - Ngày ban hành: 24/11/2017
  • - Người ký: Nguyễn Thị Kim Ngân - Chủ tịch Quốc hội
  • - Ngày hiệu lực: 01/01/2019 - Cơ quan ban hành: Quốc hội
  • Tải file tại đây

  • Ngày cập nhật: 2020-06-08  
Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa Thư điện tử Cổng thông tin điện tử chính phủ Tỉnh Ủy Thanh Hóa Văn bản pháp luật tỉnh thanh hóa Văn bản pháp luật tỉnh Thanh Hóa Phần mềm quản lý văn bản TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Khách online: 3
Lượt truy cập: 27397