• Công điện số 8/CĐ-PCTT,TKCN&PTDS ngày 27/9/2023 của BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI, TÌM KIẾM CỨU NẠN VÀ PHÒNG THỦ DÂN SỰ TỈNH THANH HOÁ về việc Phát lệnh báo động I trên sông Bưởi
  • Số ký hiệu: 8/CĐ-PCTT,TKCN&PTDS - Ngày ban hành: 27/9/2023
  • - Người ký: Trịnh Bá Thuận - Phó Chánh Văn phòng
  • Xem file công điện tại đây

  • Ngày cập nhật: 2023-09-28  
Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa Thư điện tử Cổng thông tin điện tử chính phủ Tỉnh Ủy Thanh Hóa Văn bản pháp luật tỉnh thanh hóa Văn bản pháp luật tỉnh Thanh Hóa Phần mềm quản lý văn bản TỔNG CỤC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Khách online: 6
Lượt truy cập: 358936